O nás

Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu  Zlínského kraje. Identifikátor služby: 9913187.
Typ služby: terénní a ambulantní

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají z důvodu věku, či zdravotního znevýhodnění sníženou schopnost postarat se sami o sebe a jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Poskytování služeb je zaměřeno na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, které si handicapovaní lidé nemohou zajistit sami.
Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem, přímo v domácnostech uživatelů.

Věková struktura uživatelů:

dospělí 27 – 64 let
mladší senioři 65 – 80 let
starší senioři nad 80 let

Službu poskytujeme obyvatelům Napajedel a spádových obcí Halenkovic, Žlutavy, Oldřichovic, Pohořelic a Komárova.

Provozní doba:

v pracovní dny: 7 – 20 hodin  
v sobotu, neděli a svátky: 7 – 20 hodin  (dle individuální dohody)

     
Poslání a cíle naší služby:
Posláním pečovatelské služby je pečovat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Umožňujeme našim uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, kde se mohou uchovat svůj obvyklý způsob života, své návyky, přátele, zájmy apod. Poskytujeme pomoc a podporu při zajištění základních životních a osobních potřeb, navození pocitu bezpečí, vedení uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický a psychický stav.
Ctíme individuální přístup a pokoušíme se vytvořit podmínky pro co nejdelší udržení stávajících duševních i tělesných schopností každého uživatele.


Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu:

  • Zájemce nesplňuje kritéria pro cílovou skupinu (je navržen jiný typ služby a poskytovatele)
  • Je naplněná kapacita ( zájemce je evidován a při uvolnění kapacity je kontaktován)
  • Nerespektování podmínek pro poskytování služby ( agresivní chování, slovní napadání, slovní agrese, jiné nevhodné chování)
  • Potřebuje-li senior či osoba se zdravotním postižením stálou lékařskou péči nebo specializovanou péči (ošetřovatelskou, rehabilitační)
  • Alkoholismus, drogová závislost

Setkání s Karlem Hašlerem


O násNahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2017 Pečovatelská služba Napajedla
Realizace rotate Rotate