Pečovatelská služba Napajedla

Ceník

Úhrady za služby se započítávají dle platného sazebníku PS Napajedla a stanoví se dle skutečného času stráveného u uživatele a dalších nákladů jako je čas na cestě. U úkonu zprostředkování kontaktu jsou započítány i ujeté kilometry. Pokud poskytování úkonu sociální služby včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby Napajedla, příspěvkové organizace

Základní činnosti poskytované dle § 6 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Základní služby
terénní služba DPS
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
pomoc při použití WC
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

dovoz nebo donáška jídla
20,- Kč/úkon 15,- Kč/úkon
dovoz nebo donáška dalšího jídla do stejné domácnosti
10,- Kč/úkon 10,- Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
příprava a podání jídla a pití
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního, po malování)
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
donáška vody
100,- Kč/hod x
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
100,- Kč/hod x
běžné nákupy a pochůzky
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti)
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy
50,- Kč/kg 50,- Kč/kg
praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy
50,- Kč/kg
50,- Kč/kg
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení k lékaři, do školského zařízení, zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
100,- Kč/hod 100,- Kč/hod
Fakultativní služby
terénní služba DPS
dohled
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
doprava klienta k provedení úkonu do SOH DPS Napajedla a zpět
20 Kč Napajedla, 50 Kč mimo sídlo PS
20,- Kč Napajedla, mimo Napajedla 50,- Kč

doprovod klienta na místo určení dle jeho požadavku a použití vozidla PS počítá se od počátku do konce cesty - od a do sídla PS
100,- Kč/hod včetně čekání na klienta 6,- Kč/km
100,- Kč/hod včetně čekání na klienta 6,- Kč/km
použití vozidla PS při základních úkonech bodu e) počítá se od počátku do konce cesty - od a do sídla PS
6,- Kč/km
6,- Kč/km
Činnosti pro obyvatele DPS
terénní služba DPS
paušální služba spojená s bydlením v DPS (2hod. úklidu domácnosti a 3 kg prádla)
x
x
350,- Kč/měsíc